Úřední deska

Návrh rozpočtu 2015

Veřejná schůze

Dotaz SZIF

Sdělení-podnět-navážky

Návrh územního plánu

O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce. Důvodem pořízení územního plánu Čímic je zajistit územně plánovací dokumentaci, která bude v souladu s novým stavebním zákonem - § 43-55 a § 188 odst.(1) zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č.
Syndikovat obsah

Nahoru