Pohled na Čímice z jižní strany
Pohled na Čímice z jižní strany.

Poloha obce a vodstvo

Klikněte na mapu pro zobrazení polohy v mapovém systému www.mapy.cz

Obec Čímice se nachází 4 km stranou od hlavní trasy Sušice — Horažďovice. Je vzdálena 4km od obce Rabí s překrásným hradem a 2 km od Žichovic. Severně od Čímic leží obec Čepice, na východ již zmíněné Žichovice. Dále na východ pak Domorazy a Bílenice. Naše obec sousedí na jihu s Dražovicemi, na západě pak s Podmokly a Velkou Chmelnou. Do Prahy se počítá kolem sta kilometrů. GPS souřadnice: 49°15'13.395"N, 13°36'21.623"E.

Klikněte na mapu pro zobrazení polohy v mapovém systému www.mapy.cz.

Na západu a severu jsou Čímice obklíčeny horami a hlubokými lesy. Ze strany Čepic se na kopci vypínají vápencové skály s malebným jezírkem uprostřed. Odtud je úchvatná vyhlídka na Lomec tyčící se jihovýchodně. Jakoby vyrůstal z potoka Nezdického, který teče na jeho úpatí lukami kolem Čímic, přes mlýn do Žichovic. Nedaleko v polích se nachází rybník Malkovec.

V nedávné historii, na místě černé skládky odpadu, nechali zastupitelé obce vybudovat rozkošnou tůňku.

Čímice - škola, boží muka
Škola a boží muka v Čímicích.

Obyvatelstvo

V obci je vystavěno 119 rodinných domů, chalup a zemědělských usedlostí. Trvale je obydleno 69 z nich. Ostatní slouží pro rekreační pobyt chalupářům. Některá obydlí jsou prázdná a chátrají. V obci žije trvalým pobytem 153 lidí.

V obci je málo pracovních příležitostí, proto většina obyvatel za prací dojíždí.

Čímice - střed obce
Střed obce.

Průmysl a zemědělství

Kolem obce se rozkládají obilná a bramborová pole a ve větším množství louky a pastviny. Na zemědělské půdě hospodaří bývalé zemědělské družstvo, nyní Agri Partners z Nezamyslic a další tři soukromníci. Chovají především dobytek, který pasou na pastvinách.

Ve vsi chová téměř každý drůbež a králíky. Někteří mají i větší zvířata (kozy, ovce, krávy…). Ke každému domu patří pes či kočka.

Na velkých polích se pěstuje obilí, především žito, ječmen a pšenice. Klimatické podmínky jsou vhodné především pro brambory. Na menších polích se pěstuje i mák a zelenina.

Soukromě zde podniká jeden autodopravce, zprostředkovatel úvěrů a půjček, jeden občan provozuje těžbu dřeva, prodejna na návsi je provozována také místním podnikatelem. Jedinou pracovní příležitost poskytuje firma Auto Kalný s.r.o., která je koncesionářem Peugeot. Provozuje prodej nových vozů a skútrů, prodej náhradních dílů a autorizovaný autoservis. Dále je v obci Stanice technické kontroly s názvem Čímická STK. V budově obecního úřadu č.p. 63 se nachází restaurace, v zadní části stejné budovy naleznete trochu ukrytou prodejnu potravin. V obci podniká také jeden soukromý zemědělec.

Čímice - kaple z roku 1980, poutní místo Cyrila a Metoděje
Čímice - kaple z roku 1980, poutní místo Cyrila a Metoděje.

Životní prostředí

Jelikož se v obci neprovozuje průmyslová výroba a nenacházejí větší podniky, životní prostředí nenarušují téměř žádné negativní faktory. Domy ve vsi jsou většinou upravené, prostranství vsi jsou udržována a celá obec je velice hezká.

Kaštan v horní části návsi
Kaštan v horní části návsi.

Kultura a sport

Čímice žijí poměrně čilým sportovním a kulturním ruchem. Největší část sportovních aktivit se odehrává na místním tenisovém a fotbalovém hřišti. Tenisové hřiště, vhodné na hraní tenisu, nohejbalu, volejbalu nebo badmintonu, vybudovala obec v roce 2002 nákladem 642 504,— Kč. Tenisové hřiště si lze za vhodného počasí pronajmout u správce hřiště. Během léta bývá tenisové hřiště značně vytížené, doporučujeme proto včasnou rezervaci. Součástí hřiště jsou i víceúčelové šatny, vybudované v roce 2006 nákladem 704 099,50 Kč.

Každým rokem se pořádá dětský den na místním hřišti. Společně se obyvatelé obce schází při oslavách Mikuláše a na Masopust. V předvečer prvního máje se zde staví májka s večerním posezením. V červenci přijíždí do obce pouť.

Fotografie čímického hřiště
Čímické hřiště (fotbalové hřiště v pozadí) — hřiště si lze pronajmout.

Majitel firmy Auto Kalný, pan Jaroslav Kalný, a jeho dcera Michaela společně reprezentují Českou republiku a také naši malou vísku v automobilových závodech v rallycrossu.

Fotografie závodního vozu: Jaroslav Kalný, reprezentant ČR
Závodní vůz: Jaroslav Kalný, reprezentant ČR.

Již několik let naše čímické jezírko hostí účastníky soutěží v extrémních sportech.

Fotografie čímického jezírka
Pohled z portálu pro slaňování čímického jezírka.

V obci funguje také sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení.

Stará pohlednice našich hasičů
Stará pohlednice našich hasičů.

Vybavenost obce

Obec je připojená k elektrické rozvodné síti (ČEZ Distribuce), k telefonní síti (O2), je zde dostupný vysokorychlostní internet prostřednictvím ADSL a také dvou Wi-Fi poskytovatelů (FixNet a Sušice WiFiLan), většina domů je napojená na dešťovou kanalizaci. Všechny domy jsou napojené na obecní vodovod s velice kvalitní vodou, který obec vybudovala v letech 2002 — 2004 nákladem 19 769 151,40 Kč. V obci je každou středu dostupný veřejný internet zdarma. Obec je obsluhovaná autobusovou dopravou (aktuální jízdní řád), včetně napojení na nedalekou železniční zastávku Žichovice, která leží na trati Českých drah Klatovy — Horažďovice (jízdní řády naleznete na www.idos.cz).

Fotografie zastávky ČSAD Sušice
Zastávka ČSAD Sušice.

Historie obce:

O vzniku obce a jejího jména nelze psát s určitostí, jelikož se neuchovaly téměř žádné spisy a dokumenty. První písemná zpráva pochází z roku 1543. Poloha a plodnost země byla jednou z nejlepších v tehdejším okrese Sušickém. Dávní předková byli nejspíše rolníci.

Obec se dělila na dva dvory, patřící panství Žichovickému a Strakonickému. V roce 1357 prodal Čímice Bušek z Velhartic, v roce 1455 vdova Ulena z Kraselova. Roku 1516 Jan z Rozenberka svolil, aby lidé své statky prodávali svobodně. V roce 1879 žilo v obci 763 obyvatel. Lidé museli robotovat. Až Josef II. zrušil robotu.

V 18. století se V Čímicích pálila kořalka. Dnes se již této činnosti, bohužel, nikdo nevěnuje. Vystavěny byly tři cihelny. OD dávných časů zde byli dvě hospody. Hořejší "Na Kovárně", kde se prodávalo strakonické pivo a dolejší "U Krčmáře" s žichovickým pivem. Do roku 1873 nebyl v Čímicích jediný obchodník.

Ze živelných pohrom postihovaly obce nejvíce požáry. Během požárů se v polovině 19. století v době šestnácti let shořelo 47 stavení a zůstalo ušetřeno jen 16 čísel domů. V roce 1813 se přehnala kolem obce obrovská průtrž mračen. Hráz rybníka se návalem vody protrhla a valila se na čímický mlýn. V obci napáchala dosti značné škody.

Fotografie čímické kaple
Kaple na návsi v Čímicích.

Čímice nemocemi netrpěly. Při epidemii cholery zemřelo 13 lidí. Jedna poutnice z Čímic zahynula při pobožnosti na mostě v Sušici v roce 1859. Tento spadl následkem velkého množství lidí na něm stojících.

Nahoru